Telefon: 021/417 484

BRT - BIOREZONANTNA DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA

Biorezonantni aparati su konstruisani tako da otkrivaju u kom delu tela se nalazi poremećaj na rezonantnom nivou (nivo vibracije organizma) i trude se da ih otklanjaju. Otklanjaju ih na taj način što našem telu šalju rezonantne uzorke raznih lekovitih supstanci čije su frekvencije na onom nivou na kom je i poremećaj.

 

Biorezonantni aparati

 

Svi BRT aparati su konstruisani da pomognu čoveku u smislu energetskog balansiranja organizma, ali se razlikuju po tome koliko rezonantnih ,lekovitih uzoraka sadrže u svojoj memoriji. Postoje BRT aparati koji su samo dijagnostički, samo terapeutski ili kompleksni u smislu da sprovode i dijagnozu i terapiju. Većina BRT aparata ima mogućnost pravljenja homeopatskih lekova. Ova dijagnostika nije klasičnog tipa,već se većinom oslanja na tradiconalne principe lečenja u kojima se i govori o energetskom disbalansu tako da pacijenti ne mogu očekivati da se pomoću njih mogu dobiti striktne dijagnoze na koje su navikli. Ponekad će lekar koji sprovodi ovakvo lečenje uputiti pacijenta da sprovede dodatna ispitivanja ili lečenja kod svog lekara, ako smatra da će tako biti efektivnije po njega.

 

E Lybra

 

U toku terapije putem balansiranja na ovakvim aparatima apelujemo na pacijente da ne prekidaju sa svojom dosadašnjom terapijom koju su dobili od svog lekara ,sve dok poboljšanje ne bude takvog karaktera da to primeti sam pacijent ili njegov lekar. Svakako da nam je cilj da pacijent konzumira što manje lekova pa čak i da ih ukine, da bi lečenje bilo što prirodnije, jer čovek je deo prirode i učestvuje u svim njenim zakonitostima. U svakom slučaju, bolje je uspostaviti pravilan energetski tok u organizmu, nego se striktno oslanjati na „hemiju“ koja uglavnom pomaze selektivno, a ima i mnogo nuspojava. Naravno da ne smemo nipodaštavati značaj klasične medicine i  njenih lekovitih učinaka, pa i vrlo često spašavanje ljudskog života kod urgentnih stanja.

KVANTNA MEDICINA I PRINCIPI BIO-ENERGETSKOG BALANSIRANJA I BIO-REZONANTNE TERAPIJE

biorezonanca

BIO-ENERGETSKO BALANSIRAJE se bazira na principu da telo zadržava kvantum energetske memorije o svemu što je doživljeno od strane tela , pozitivno i negativno. U toku našeg zivota akumulirani negativni efekti mentalnih i fizičkih trauma postepeno počinju da ometaju slobodan tok vitalne enegije oko meridijanskih sistema i energetskog polja tela.

U toku ove terapije telu se nudi široki spektar ovih energetskih šablona. Korisni šabloni se iskoriste ,a oni koji su nepotrebni jednostavno prođu kroz organizam. Šabloni koji su u zdravom i mladom organizmu normalno prisutni u starijem dobu obično nedostaju jer su pojedini organi tokom godina istraumatizovani . Kada se organizmu ponude ti manjkavi “zdravi“ šabloni oni se apsorbuju i koriste od strane dotičnih organa ili žlezda,te na taj način pomaže da se obnovi optimalna efikasnost i vitalna funkcija.

 biorezonantna terapija

ENERGETSKI ŠABLONI KOJI IMAJU TENDENCIJU DA SE AKUMULIRAJU KAO NEGATIVNI EFEKTI uključuju otiske infekcija iz prošlosti,akumuliranih toksina,teških metala...fizičkih i emocionalnih trauma. Oni se mogu bezbedno i lako ukloniti tokom vremena , koristeći identične terapeutske šablone, koji rezonuju u harmoniji sa ovim otiscima , postepeno ih prekidajući i raspršujući.

 

CILJ BRT TERAPIJE je da obnovi zdrave energetske šablone tela i ukloni sve štetne šablone iz energetkog polja. Slobodan tok energije se vraća u čakre i meridijanske kanale,rezultirajući u poboljšanom osećaju mentalne bistrine, vitalnosti i optimalno dobrog stanja.Ovo se može smatrati važnim dodatkom u bilo kom drugom zdravstvenom programu.

 

Ordinacija za kvantnu medicinu "VUČUREVIĆ"

Branimira Ćosića 6 (u pasažu levo), 21000 Novi Sad

021/417 484  065/ 5501 563