Telefon: 021/417 484

e-LYBRA JE BALANSIRAJUĆI SISTEM ZA BIOPOLJE

e-LYBRA JE BALANSIRAJUĆI SISTEM ZA BIOPOLJE

Konstruisana je da analizira disbalanse u biopolju pacijenta i da istovremeno proizvodi bio-rezonantne šablone koji harmonizuju disbalanse koji su otkriveni. Zbog holističkog stava (posmatrajući telo kao celinu), po kome e-Lybra funkcioniše, normalno je da sistem pronalazi disbalanse u bio- polju koji još nisu patološki. Od velike pomoći je njeno preventivno delovanje jer, otklanjajući ove disbalanse, ona ustvari otpočinje oporavak disbalansiranih telesnih sistema unapred-jer se simptomi još nisu javili.

 

biopolje

Jedinstvena komunikacija između ovog bio-rezonantnog sistema i klijenta, omogućava DIREKTNU KOMUNIKACIJU SA AUTONOMNOM SVEŠĆU KLIJENTA koji je povezan sa njim. Taj “most“ je ključan za interakciju između analize klijentovog bio-polja i njegovog povratka u balans-ravnotežu. To je Bio –fidbek ,sistem povratne sprege. On je jedinstvena tehnologija koja funkcioniše na ovom nivou svesnosti, te pomaže da se naprave promene u bio-hemijskom organizmu kakav je i ljudski.

OVDE JE U PITANJU KOMPLEKSAN SISTEM-ISTOVREMENOG PRONALAŽENJA UZROKA DISBALANSA I NJEGOVOG OTKLANJANJA. (ne radi se posebno dijagnostika,pa onda terapija kako to neki dugi aparati rade). Sve stavke koje su pronađene u analizi skladište se u bazi podataka za svakog pacijenta, svaki put kada se odradi seansa.

 Ovi balansirajući bio-rezonantni šabloni se šalju pacijentu u toku seanse (koja traje 2 h) putem udobno povezanih kablova,bezbolno je tako da pacijent u toku balansiranja moze da drema ili čita neku literaturu. Svakom pacijentu se pre terapije uzme uzorak kose da bi aparat očitao njegov DNK profil i da bi formirao individualnu kapsulu za svakog pacijenta, na koju se u toku terapije šalju biorezonantni šabloni koji su u seansi pacijentu aplikovani. Ovu kapsulu pacijent nosi sa sobom i nastavlja lečenje kod kuće.

 kapsule

 

KAKO RADI NA DALJINU:

 

 terapija na daljinu

Iako ovo zvuči nadrealno , u energetskoj medicini je to standardna praksa. Deo konstrukcije e-Lybre uključuje prenosnicu do svesnosti odabranog klijenta, što joj omogućava da izvede snazno energetsko balansiranje na daljinu (klijent nije prisutan).Da bi ova prenosnica bila što je moguće jača e-lybra obezbeđuje funkciju uzorkovanja kose (biološki uzorak) koja se rezonira i kreira elektronski potpis (zapis) uzorka kose, koji se skladišti u memoriju aparata. Kada se klijent balansira sa daljine ,ova uskladištena veza se koristi da se prime informacije od klijenta, kao i da se njemu povratno pošalju šabloni preko ovog kvantnog mosta, a ti podci se deponuju na kapsulu individualno formiranu za svakog pacijenta, koju on nosi sa sobom. Idealno je koristiti za klijente kad su u bolnici (kao opšta podrška 2-3 puta nedeljno) ili na putu, kada su onemogućeni da dođu lično. Ovi šabloni se obično puštaju tokom noći jer je aprat danju zauzet za direktno tretiranje.

 Na ovaj način se leče i mala deca koja se ne mogu direktno povezati na aparat.

 

OBAVEZNI TERAPIJSKI PROTOKOL

 

TIPIČNI BALANSIRAJUĆI SEANSNI PROTOKOL e-Lybre se sastoji od nekoliko etapa:

 1.Inicijacija (10 min)-povezivanje aparata i pacijenta pri kome se moraju deblokirati svi zaštitni elementi tela:aura,meridijani i čakre,da bi se telo moglo skenirati.

 2.Telesni sken „pre“ terapije-kroz telo se propuštaju svih 222 kategorije u toku 5 min iz kog se proizvodi automatski odabran profil –plan koji će se delovi tela balansirati i koji će se lekoviti šabloni koristiti (odmah detektuje u kom delu tela su loše, a u kom dobre vibracije)

 3.Analiza i balansiranje koji traju u dve seanse po 45 min u toku koga se proizvode bio-rezonantni šabloni koji se dostavljaju direktno pacijentu i skladište na bio-rezonantnu kapsulu koju pacijent nosi sa sobom i produženo se leči kod kuće. U toku balansiranja lekar može pacijentu da doda pojedine ciljane formule koje ima u svojoj bazi podataka ili individualno napravljene za svakog pacijenta.

 4.Na kraju analize i balansiranja radi se skeniranje tela „posle“ gde se takođe propuštaju one 222 kategorije kroz telo pacijenta da se uporede sa onim pre seansi i da se vidi efikasnost današnje terapije.

 5.Uzemljenje ide na kraju u trajanju od 5-10.min da bi se ponovo zatvorili zaštitni omotači tela i da bi pacijent bo u potpunosti budan pre nego što ode kući.

 

 UPUTSTVO NAKON TERAPIJE:

 Pacijentu objasniti da nakon terapije taj dan –narednih 24 h treba piti više vode i da kapsulu ne udaljava od tela više od 7 cm.Takoče čuvati kapsulu od tekuće vode (paziti kod tuširanja),voda odnese-spere informaciju.Tada osušiti kapsulu i doći na naknadno balansiranje.

 Preporuka je da dok postoje aktuelne tegobe na terapiju dolazi 1 mesečno,a kad se postigne zadovoljavajući efekat, dovoljno je dolaziti na 3 meseca,jer terapijski šabloni na kapsuli upravo i traju maksimalno 3 meseca. Ako je pacijent postigao ekvilibrijum ranije i ne mora više dolaziti na terapiju ili može održavati zdravim svoje biopolje tako što će se balansirati na 3 meseca-4x godišnje. Jer ima pacijenata koji su zdravi,a žele da stalno budu u balansu te dolaze 4x godišnje.

 

Ordinacija za kvantnu medicinu "VUČUREVIĆ"

Branimira Ćosića 6 (u pasažu levo), 21000 Novi Sad

021/417 484  065/ 5501 563