Telefon: 021/417 484

MOĆAN PSIHOLOŠKI PROGRAM I NEUROTECH PROGRAM

MOĆAN PSIHOLOŠKI PROGRAM

 

psihološki program

Svaka ljudska misao je praćena električnom aktivnošću u nervnom sistemu, što se manifestuje jonskom aktivnošću na nivou čelijske membrane, odnosno razmenom biofotona, znači energetskom aktivnošću. Iako pacijent u svojoj dubini ima loše misli poput ”ja ništa ne vredim” , ”niko me ne voli”, može imati takvu masku na licu da deluje kao sretna ili zadovoljna osoba i svesno neće priznati da se loše oseća. e-Lybra sadrži šablone od nekoliko hiljada zajedničkih negativnih misli koje se određenim šablonima razbijaju i raspuštaju ih tako da se negativne misli pretvore u pozitivne.

NEUROTECH PROGRAM

neurotech program

Je programiran tako da fokusira najbitniji faktor u psihičkom razvoju deteta tj.osobe,koji može u tom aspektu imati blokirajuću ili podsticajnu ulogu. Pošto su ove blokade identifikovane one mogu biti otklonjene ne energetskom ili medikmentoznom nivou, omogućavajući da se ove prirodne sposobnosti odvijaju nesmetano. 

Na ovom programu je radilo mnogo stručnjaka , počev od razvojnih pitanja iz detinjstva i uz odgovarajuće šablone razvijeni su posebni programi EDU TERAPIJSKI PROTOKOLI koji koriste preko 60 000 biorezonantnih šablona koji se kombinuju pri ovom programu.


BRT terapiju je moguće kombinovati sa dijetom, kliničkom ishranom, herbalnom i konvencionalnom terapiju lekovima.neurotech program

Mogućnost pravljenja Homeopatskih lekova bilo koje potencije. Listing od 2177 homeopatskih lekova iz sadašnje Materije Medike. Preko 300 000 lekovitih preparata su sadržani u njenoj memoriji koji se lako mogu napraviti.

Ekskluziva za e-Lybru su dodatne bakterijske,virusne,gljivične,hormonske , enzimske, proteineske i farmakološke terapije,detoks programi , epigenetika, kao i dodatni rezonantni šabloni.

 

Sve informacije i zakazivanje pregleda:

Ordinacija za kvantnu medicinu "VUČUREVIĆ"

 Branimira Ćosića 6, Novi Sad

021/417 484  065/550 1563