Telefon: 021/417 484

DNK I HROMOZOMI

DNK I HROMOZOMI

 

DNK

 

DNK lanac dug 2m čuva tajnu samog života i u njemu su nasleđene informacije koje dobijamo od predaka sa kojima se rađamo. On određuje dužinu života i kontroliše starenje. Njime su regulisani svi biohemijski procesi u našem orgnizmu. ON JE OSNOVA ZIVOTA. 

Život zavisi od brzine prenošenja informacija unutar njega i ka organizmu.Tu harmoniju mogu da naruše razni hemijski zagađivači u vazduhu,vodi i hrani koji iniciraju“ ispuštanje slobodnih radikala“-toksični molekuli kiseonika, a to ubrzava oksidaciju ćelija ukoliko se oni stvaraju u povećanoj količini da organizam ne stigne da ih neutrališe .Na povećanje njihovog broja utiču i drugi stresovi kao što su:duvanski dim,RTG zračenja,aditivi u hrani. Nesputanom aktivnošću oštećuju ćelijsku membranu DNK kao i njegovu kompleksnu strukturu čime se menjaju biohemijski procesi uslovljeni i dirigovani sa te strane.

Nestabilna DNK utiče na inteligenciju, slabi imuni sistem, sabotira plodnost (sve je više neplodnih brakova), aktivira snažne upalne procese (hronična autoimuna oboljenja kostiju i mišića...) ubrzava starenje i kancerogenezu...

 

 

Ordinacija za kvantnu medicinu "VUČUREVIĆ"

Branimira Ćosića 6, Novi Sad

021/417 484  065/5501 563